CHARTA 97

Výzva neziskových organizací Běloruska

My, občané Běloruska, prohlašujeme, že jednání držitelů moci se řídí záměrem zlikvidovat naše nezcizitelná práva a svobody. Správa naší země se neuskutečňuje v souladu s její ústavou. Občané Běloruska nemohou volit k výkonu moci své zástupce. Úřady systematicky porušují svobodu projevu i naše práva na získávání objektivních informací o situaci v naší zemi. Úřady devastují náš jazyk a kulturu. Běloruskému jazyku není dán žádný prostor. Inflace a nízké mzdy již přivedly do bídy stovky tisíc běloruských rodin. Ačkoli se blížíme k závěru 20. století, byl ve středu Evropy zaveden diktátorský režim. Na pospas tomuto režimu jsou vydány milióny lidí.

Jsme přesvědčeni, že naše rodná zem si zasluhuje svobodu a prosperitu. Jsme si jisti, že společnou spoluprací jsme toho schopni dosáhnout. Inspirací jsou pro nás svobodné země, které již po této cestě kráčejí. Máme v paměti statečné české a slovenské obránce lidských práv, kteří se spojili v Chartu 77, jež vyhlásila boj totalitě. Máme rovněž v paměti, jak se beze stopy rozplynulo rudé diktátorství a jak si lidé těchto zemí vydobyli příležitost svobodně rozvíjet svůj život a prosperitu.

Nemůžeme přijmout diktátorství, bezpráví a zločiny proti jednotlivcům, ani proti obyvatelstvu všeobecně. Spojíme se se všemi, kteří bojují za svá práva a usilují o získání svobody pro sebe a své rodiny.

Zastáváme rozdílné politické a náboženské názory. Jsme však spojeni ve své lásce ke svobodě a ke své vlasti. Základem našich společných snah o osvobození Běloruska je úcta k názorům druhých a vzájemná důvěra. Naše solidarita zvítězí v boji s bezprávím a lží. Všichni, kdo bojují za svá práva a lidskou důstojnost, mohou počítat s naší podporou.

Vkládáme naději v mezinárodní porozumění a solidaritu ze strany těch, kteří chápou nebezpečí nové "říše hnědých košil" na postsovětském území. Střepina totality musí být z těla Evropy vyňata.

My, občané Běloruska, dnešního dne prohlašujeme, že přijímáme svou odpovědnost za osud naší země a budoucnost našich dětí. Učiníme z Běloruska svobodný a prosperující evropský národ, zemi, kde jsou zajištěna lidská práva, kde neexistují žádní političtí vězni a kde jsou všem lidem dopřány přijatelné životní podmínky.

Vyzýváme veškeré občany Běloruska, aby se připojili k naší Chartě a pomohli nám vybojovat naše práva a svobodu a obnovit v naší vlasti demokracii a vládu zákona.